Общината готви цялостна реконструкция на улиците „Шипка“ и „Чипровци“. Целта е да са подобрят транспортните връзки към жилищните квартали, да се отстранят конфликтните точки за автомобилния трафик и да се осигури безопасност за пешеходците.
В момента се прави проучване, което да покаже какви точно промени са нужни в уличната регулация. Идеята е платното на „Шипка“ от бул.“Цар Освободител“ до бул.“България“ да бъде разширено с още една лента за паркиране, а под жп прелеза да се изгради подлез. Дали той ще бъде само за автомобили, или и за пешеходци, тепърва ще се решава. Подлезът ще почва от втория вход на Централния пазар.
Нагоре по улицата, където се прави връзка с „Чипровци“, като се заобиколи трафопостът, ще бъде направено кръгово кръстовище. Второ кръгово кръстовище се планира да бъде изградено на „Чипровци“ в района на Триъгълника до пощенския клон. Идеята е то да поеме трафика от новата улица между „Кауфланд“ и „Практикер“.
Зам.-кметът по строителството Димитър Наков обяснява, че от кръговото до „Жорела“ се предвижда да бъдат изградени ленти от двете страни на „Чипровци“ за паркиране. Тази част на квартал „Родина“ ще бъде благоустроена и озеленена.
На сесията през април съветниците ще дадат зелена улица на подробни устройствени планове с промени на уличната регулация на „Шипка“ и „Чипровци“. Те ще бъдат изготвени по проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Русе“ по ОП „Регионално развитие“.
Общинският съвет ще даде карт бланш и за отдавна мечтания пешеходен надлез на бул. „България“, който да свърже кварталите „Чародейка“ и „Родина“. Предвижда се съоръжението да бъде изградено между улиците „Кадин мост“ и „Опълченска“. С него ще се реши един отдавна дискутиран въпрос - безопасното пресичане на международното шосе. 
По интегрирания план за градско развитие ще се правят устройствени планове още за крайбрежието и за Кънлъ дере в Източна промишлена зона, откъдето ще минава нова улица.
Планът за дунавската територия е първата задължителна крачка, която Общината трябва да направи, за да започне наистина обръщането на Русе към реката. Зам.-кметът Наков съобщи, че за крайбрежието ще бъдат направени два плана - за района от Речна гара до Топлата вода и от Топлата вода до зимовника за кораби на АППД. Основната им цел е да решат комуникационните проблеми в тази част на града. Вниманието е насочено най-вече към бул.“Придунавски“ - да се разшири, за да може трафикът от малките улички в центъра да бъде изведен по него. Идеята е булевардът да се разшири към ската, а в района на бул.“Фердинанд“ да се отнеме част от градинката, за да се направи кръгово кръстовище. Намеренията са още в суров вид, предстоят проучвания и експертни разработки, така че подробностите не са съвсем ясни, коментира Наков.      
По интегрирания план за градско възстановяване и развитие ще се направи план и за нова улица в Източна промишлена зона. Тя ще реши проблема с връзката от жп гара Изток до бул. „България“.
Всички тези идеи се предвижда да бъдат изградени с европейски средства през следващия програмен период. Отсега се подготвят, за да имат шанс за финансиране от 2014 година нататък.