Две столични фирми са поканени от общината да се заемат с извънгаранционната поддръжка на светлинните електронни табла по спирките, билетните автомати, информационните табла в превозните средства и всички елементи, които са част от специализирания софтуер и база данните на системата за градски транспорт. За обслужването на техническите дейности по интегрираната система за градски транспорт на Русе са заделени 300 000 лева за срок от една година.
По-голямата част от парите са за поддръжка на централните софтуерни системи, сървъри и база данни, като именно тук са включени 100-те електронни информационни табла по спирките на градския транспорт, които понякога вместо с разписания на тролеи и автобуси светят с китайски йероглифи. Причината за това е, че в процеса на експлоатация на транспортната система са се появили грешки в централната база данни, които са довели до частична неработоспособност на внедреното оборудване. С тяхната поддръжка ще се заеме софийската фирма „Каит“. Тя ще отстранява и дефектите по електронната система за таксуване, системата за контрол и наблюдение на трафика в реално време, GPS-ите на превозните средства, системите за информиране на пътниците. 
За поддръжката на локалните компоненти от системата за градски транспорт ще отговаря софийската фирма „Антима“. Тук са включени 100-те електронни информационни табла в превозните средства, апаратите за самотаксуване, бордовите компютри и 25-те стационарни автомата за презареждане на карти. И двете фирми трябва да изготвят месечен доклад и отчет за извършените дейности по поддръжката, който да предоставят в общината. 
Както е известно, транспортната система на Русе беше разработена по проект, финансиран от програма „Региони в растеж“. Гаранционният срок за поддръжката и отстраняването на дефекти на всички елементи изтече в края на 2018 година.