Три фирми искат поръчката за поддържането на 496 км републиканска мрежа в Русенска област, стана ясно след като комисия отвори офертите. Предложения са подали обединение "Пътно поддържане Русе", в което влизат шуменските фирми "ВИНС ИН ХОК" и  "Автомагистрали-Черно море", русенската фирма "Пътинженеринг" и дупнишката "Мегаинвест-холд". Предстои комисията да огледа документите на участниците и да излезе с решение за класиране и избор на победител, с който Пътната агенция да сключи договор. Това обаче ще се случи, ако обаче няма обжалване. 
Както е известно, предходната обявена поръчка беше блокирана заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията, като се наложи впоследствие тя да бъде прекратена. Това принуди Пътната агенция да сключи допълнителни споразумения за текущ ремонт и зимно поддържане с обединение "Пътно поддържане Русе 2014", което отговаряше през предходните четири години за тази дейност в Русенска област. Срокът на договора е удължен до подписването на нов договор с фирма, което се очаква след окончателно решение за избрания изпълнител.
Договорът с фирмата, която спечели, ще бъде подписан за срок от пет години, а не както досега за четири. Тя ще се заеме с пътните ремонти - превантивно, текущо и зимно поддържане, както и дейностите при аварийни ситуации. Прогнозната сума за поддържането на пътищата в Русенска област е 15 120 000 лева.