Русенски фирми, между които „Пристанищен комплекс“ и намиращото се в ликвидация „Тежко машиностроене“, получават част от депозираните си в Корпоративна банка пари. Пет години след затварянето на КТБ и четири след обявяването й в несъстоятелност, вчера започна изплащането на събраните до момента от синдиците 570 млн. лева. Щастливците в първата сметка за разпределение са над 7000, като повечето от тях са физически лица с депозити над гарантираните 100 000 евро или сключени при преференциални условия, за които гаранцията не важи. Сметката бе изготвена още през 2017 г., но бе оспорена в съда и затова изплащането на парите се забави. Сега то започва в клоновете на Уникредит Булбанк.
„Пристанищен комплекс“ ще получи 184 024,84 лева от някогашния си депозит в банката. Намиращото се в ликвидация „Тежко машиностроене“ ще вземе 172 628.18 лева от депозираните си на влог в Корпоративна търговска банка 4,392 млн. лева. Което е под 4% от цялата сума.
В списъка фигурира още една печално известна русенска компания, спряла работа след фалита на КТБ - „Русенска корабостроителница Запад“. За изплащане на многомилионните си задължения тя ще получи сумата от ...6,47 лева. 
В първата сметка за разпределение фигурира и „Дунарит“ със вземане от 637 563,74 лева. Сумата обаче е само заделена, тъй като за нея още се водят спорове. И ще бъде изплатена само при благоприятен за русенската фирма развой на съдебните дела.