Русенската „Recheck“, разработила блокчейн технология за защита на продуктите от имитации, ще представи на ИТ общността нови децентрализирани приложения, които се появяват за първи път на българския пазар и са отговор на голяма част от наболелите проблеми на организациите при управлението на хора, документи и процеси. Дискусията в столицата цели да запознае специалистите с услугите на „EasyCompany“ - общ бранд на „Recheck“ и „Moby2“, компания специализирана в уеб базираните решения за бизнеса и институциите.
Използването на блокчейн като „дигитален нотариус“ дава ключова информационна сигурност, дигитализиране и оптимизиране на процеси и намаляване на разходи. Основна характеристика на блокверигата е, че веднъж регистрираните в нея записи не могат да се променят.
Фокусът на „EasyCompany“ са децентрализираните приложения, които дават възможност за дигитален живот на продуктите, защита на тяхната автентичност, както и за прилагане на безкнижна технология, улеснен мениджмънт, оптимизиране и ускоряване на документооборот, верифициране и 100% сигурност на документите в организацията.