Община Русе ще обнови няколко междублокови пространства в кварталите, като за целта се търсят фирми, които да се заемат с благоустрояването на конкретни терени около жилищните сгради. Предвижда се да бъдат оформени места за паркиране, да се изградят нови обслужващи алеи, да се направи осветление и озеленяване. Идеята е при обособяването на новите паркоместа здравите дървета да бъдат запазени. 
В кв. „Цветница“ ще се направи благоустрояване около блоковете „Скопие“, „Ниш“, „Битоля“, „Охрид“ - заключеният терен между улиците „Доростол“, „Скопие“ и „Плиска“. Настилките на местата за паркиране в района са в лошо състояние, а тротоарите са разрушени. 
В кв. „Възраждане“ ще се обнови теренът между ул. „Неофит Рилски“ и околните блокове. След събарянето на къща, общинска собственост, североизточно от бл. „Опал“, там се освободи терен, който не е благоустроен. Пред бл. „Дружба“ пък има паркинг, но той е с амортизирана настилка и затова ще се ремонтира и разшири. 
Към момента тече процедура по одобряване на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж. За строителните дейности в кв. „Цветница“ са заделени 285 000 лева, а в кв. „Възраждане“ - 217 000 лева.