Вторият опит за намиране на фирма за дългоочакваното конструктивно укрепване на наклонения и потъващ блок „Русия“, който крие реален риск за обитателите си, се оказа по-успешен. Докато при първата обявена обществена поръчка от общината за изготвянето на инвестиционен работен проект за укрепване на проблемната сграда срещу автогарата се появи само един кандидат, сега процедурата привлече интереса на двама участници. Това стана ясно след отварянето на офертите от специално назначена комисия.

Въпреки че първата поръчка беше прекратена, тъй като единственият участник - варненската фирма „Фрибул“, не отговаряше на изискванията за изпълнение, сега фирмата отново е подала документи. Вторият кандидат е ДЗЗД „Русия 2019“, в което влизат русенските фирми „Гео Чонов“ и „Ривал-Инженеринг-Михайлов и Сие СД“. И двете фирми са специализирани в проектантската дейност и строително-ремонтните услуги. Предстои комисията да прегледа всички документи на участниците, да разгледа техническите предложения и да прецени дали има нередности, след което да извърши класиране на кандидатите.
Целта на общината е изготвянето на проекта да бъде възложено в най-кратки срокове, за да се избегне възникването на рискове и аварийни ситуации за живеещите там. Срокът за проектирането е не повече от три месеца. За проучвателните и проектни дейности за конструктивното укрепване на блок „Русия“ и земната основа около него регионалното министерство отпусна 108 000 лева.
Строеният през 1968 година 12-етажен блок „Русия“ започва да пропада след силното земетресение във Вранча на 4 март 1977 година и в момента в горната си част има отклонение от 79 сантиметра. По земната основа на сградата има много неравномерни слягания, които са причинили значителни повреди по фугите, а също пукнатини и деформации по носещата конструкция на сградата. Бетоновото покритие на покривните елементи е почти напълно разрушено и носещата армировка е силно корозирала, а това създава потенциален риск за безопасността на обитателите в сградата. В края на миналата година по опасно наклонения блок се появиха отново проблеми, свързани с течащия покрив.