За втори път тази година данъчните запечатват поради неиздаване на касова бележка китайския магазин "Чайна Сити" в центъра на Русе. В началото на февруари инспекторите от главна дирекция "Фискален контрол" залепиха стикерите с надпис "Стоп" за 14 дни върху вратите му. Сега те ще останат затворени през следващата седмица отново заради укриване на приходи чрез неспазване на наредбата за работа с фискални устройства. 
Първия път собственикът на фирмата е признал направеното нарушение и е приел санкцията. За втората проверка в средата на април е обжалвал констатацията, но съдът е потвърдил наложената административна мярка. Предстои и издаване на наказателно постановление, в което ще бъде определена и парична глоба от 500 до 2000 лв. на юридическото лица.
Мобилен екип от русенски инспектори на ГД "Фискален контрол" е запечатал още един магазин за китайски стоки в Силистра. При проверката си "тайните клиенти" са констатирали, че издаваната касова бележка не съдържа задължителните за този тип отчетни документи реквизити. Вместо да бъде изписан поотделно всеки закупен от клиента артикул и неговата цена, в касовия бон се отбелязвала само някаква обща сума.
Всяка покупка на стоки и услуги, която се извършва срещу заплащане в брой, трябва да е съпроводена с издаването на касова бележка. На нея, освен надписа "фискален бон", трябва да са отбелязани закупените конкретни стоки в бройки и цени, а в долния ляв ъгъл задължително трябва да има изобразен контурът на България около индекса BG, което показва, че фискалният апарат е свързан със сървърите на НАП. Гражданите, на които не се издават касови бележки или се издават без тези реквизити, могат да сигнализират в приходната агенция на тел. 0700 18 700.                       у