Фирма изгражда частен път със строителни отпадъци без необходимото разрешително и влага в него опасни материали. За това сигнализираха притеснени жители на Червена вода. Те са разтревожени, тъй като в изкопа се поставят и непотребни плоскости с азбест и стъклена вата. 
Изграждането на новия път се извършва на територията на биоторището на птицекомбината край селото.                                                            
Изкопът е широк близо 8 метра и е дълъг около 100 метра. Изграждането на пътя се налага, тъй като достъпът до торището е затруднен, особено през зимата, когато трябва да се извозват биоотпадъците, обясняват от фирмата.
Материалите се вземат от покривите на стари постройки, които вече не се използват. Става дума за близо 12 ферми, които не са функционирали повече от 50 години. Сега те се укрепват и измазват, а покривните им конструкции се подменят. В тях има опасни отпадъци като етернитови плоскости и стъклена вата, които се смесват с натрошените строителни материали и влизат като основа за пътя.
Съмненията, че има нерегламентирани действия на мястото, предизвика проверка от страна на екоинспекцията в Русе. Оказа се, че нарушения има - най-вече заради материалите с азбест и стъклена вата. За тези отпадъци на дружеството е дадено предписание да ги почистят в 14-дневен срок и да ги предадат на фирма със съответните разрешителни. „Колегите проверяват документацията на фирмата за законосъобразност на действията на дружеството. Ако установим някакви пропуски от тяхна страна, ще наложим и съответни санкции. Не е забранено да се използват строителни отпадъци за подложки на пътища, тъй като това е една от целите на Закона за управление на отпадъците - да се рециклиран и оползотворяват максимално. Но това става със съответно уведомяване, с проектиране“, коментира директорът на РИОСВ-Русе инж.Любомир Атанасов.
Тъй като материалите от покривните конструкции, съдържащи азбест, се водят като опасни отпадъци, имат друг режим на унищожаване. Те не са опасни за околната среда, а за хората, които работят с тях и са в близост, тъй като при вдишване попадат в белите дробове. „Затова при тяхното третиране има специални изисквания да бъдат депонирани в определени места на депото и да бъдат веднага запръстени с цел да не се осъществява такова запрашаване и да няма възможност да се вдишват от хората“, обясни още инж.Атанасов.
Екоинспекцията е написала констативен протокол от извършената на място проверка и е издала предписание опасните отпадъци да бъдат извадени от общата смес. Те трябва да бъдат превозени до Силистра, където се намира единственото в региона лицензирано депо за складиране на азбестови материали.