Хостел "Русчукъ" се спаси от запечатване по заповед на НАП, след като Административният съд отмени акта заради нередности при прилагането на принудителната мярка. Както "Утро" писа, санкцията бе наложена през февруари.
Актът срещу собственика на хостела фондация "Д-р инж.Иван Иванов" е наложен заради неиздаване на фискален бон. Контрольор на НАП под прикритие поискал стая в хостела и платил за нея в брой, но не получил касова бележка. Това нарушение фондацията не оспорва и глобата за него вече е платена. 
Заповедта на началник отдел "Оперативни дейности" на НАП-Варна за запечатване на обекта за срок от десет дни обаче се базира на неверни мотиви, установява съдът. Актът се обосновава с нищожния оборот за 1 година на хостела, който според НАП възлиза на едва 12 270 лева. Това обаче е само оборотът от продажби на стоки и услуги от данъчна група "Б", които се облагат с 20% ДДС. А хостелът е декларирал още 91 090,70 лева от основната си хотелска дейност, които се облагат с 9% ДДС и не са взети под внимание.
С неточното посочване на оборота само по данъчна група "Б" Агенцията по приходите явно се домогва да установи, че през посочения едногодишен период жалбоподателят е укривал приходи от основната си дейност, като не е регистрирал извършените продажби, което очевидно не е така, решава съдът. И отменя заповедта за принудително запечатване. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд.