Около 10% или един от всеки 10 българи работи тежък физически труд, показва анализ на Евростат за спецификата на трудовите условия в страните на ЕС през 2017 г. Според данните, около 28% от българите работят изправени, също толкова (28 на сто) упражняват труд в условия на умерени физически усилия, а други 34% работят в седнало положение.
Като изцяло отрицателна оценяват организацията на работното място и свързаните с това здравословни проблеми около 20% от българите. Мнозинството от работещите - 60%, оценяват като задоволителна работната среда и организацията на труда. Други 20% от анкетираните пък оценяват условията си на труд като „отлични“. Около една четвърт от работещите българи в принудителна поза на работното място (седнали или изправени) споделят за вече появили се или потенциални рискове за здравословното си състояние от тези условия на труд.
По данни на НСИ у нас в края на 2017 г. са били наети около 3,2 млн. лица по трудово или служебно положение. От тях най-голям дял, близо 24 процента, са били заети в преработващата промишленост - около 700 хиляди души. Втора по численост е групата на хората, занимаващи се с търговия - около 390 хиляди души. В сферата на образованието са работили около 167 хиляди души, в здравеопазването - 142 хиляди, в строителството - 122 хиляди, в администрацията - 117 хиляди, в държавното управление - около 111 хиляди.
Най-малобройни са били работещите в добивната промишленост - 21 700, и в сферата на сделките с недвижими имоти - 21 550.