Русенската машиностроителна фирма "Спарки" започва със загуба 2019 година, макар и минимална, показва предварителният отчет на дружеството за първото тримесечие. Финансовият резултат е минус 41 хил. лева, въпреки че приходите от дейността се увеличават с 4% до 6,4 млн. лева. 
Финансовото състояние на компанията продължава да се влошава, тъй като и без това затъналото в кредити предприятие се опитва да спасява други по-големи от него фирми от групата "Спарки". Общите задължения нарастват с 1,2 млн. лева до 30,7 млн. лева през последните 12 месеца. В същото време русенското дружество е предоставило на свързани предприятия над 11 млн. лева и вземанията му от тях нарастват с близо 1 млн. лева.
През март срещу "Спарки" бе внесен иск за поставяне в несъстоятелност от Уникредит Булбанк.  Преди седмица искът бе отхвърлен от русенския съд, тъй като явно самата банка е решила да спре процедурата. 
Районният съд в Русе обаче потвърди преди Великден глоба на "Спарки" от 5000 лева, наложена от Комисията за финансов надзор /КФН/ заради забавено предоставяне на задължителна за публичните дружества финансова информация. Конкретното провинение е, че до 30 април миналата година русенската фирма не е представила годишния консолидиран финансов отчет за дейността си. 
А освен ако КФН реши да си спести малко работа, подобни санкции вероятно ще могат да се наложат и за тазгодишните пропуски на "Спарки". Годишният консолидиран финансов отчет и за 2018 г. още липсва, а последният ден, за да се публикува той, е днес. Не е публикуван и годишният одитиран отчет, чийто срок е 31 март. Дружеството редовно спестява важна за акционерите информация, като например иска за несъстоятелност от Уникредит Булбанк, за който и в последния отчет от 25 март няма и дума.