Само 10% от русенските предприемачи смятат, че процедурите за обществени поръчки са честни и прозрачни. Това показва допитване на Русенска търговско-индустриална камара до бизнеса, представено по време на бизнес форума под наслов „Предизвикателства и възможности за растежа на регионалния бизнес“, организиран по случай нейната 129-годишнина. 
Въпреки че 90% от бизнеса не са доволни от действащите процедури при обществени поръчки, 40% посочват, че разчитат на възможностите, които дават публично-частните партньорства. Също 40 на сто са удовлетворени от работата на местната администрация, въпреки че биха искали тя да е по-бърза и по-малко бюрократична. 
7 от 10 предприемачи не са доволни от нивото на образованието и 100% настояват за още повече подобрения по инфраструктурата. 
По време на форума бяха представени и нови  услуги за бизнеса, подпомагащи и облекчаващи дейността му, като опростена версия на публичната част на Единния търговски регистър с възможност за бързо и лесно извършване на справка, създаването на специален модул за дистанционно попълване и подаване в БТПП по електронен път на формуляри за издаване на сертификати за произход на стоки, платформа за съхраняване и споделяне на информация за произвежданите стоки и др.