През последните няколко години "ЕРП Север" е вложило средства на стойност над 200 000 лева за модернизиране и поддръжка на подстанция Русе - Център. Това стана ясно при посещението на група студенти от 4 курс на Русенски университет "Ангел Кънчев", които гостуваха на дружеството. Бъдещите енергетици се запознаха със специфичната 110 киловолтова уредба с шинна система и комутационни съоръжения, опериращи в елегазова среда, което различава подстанцията от други такива на "ЕРП Север". Тъй като е разположена в централната градска част, подстанция Русе - Център е с компактни размери, а същевременно захранва с електроенергия повече от 15 000 фирми и домакинства. 
На четвъртокурсниците бяха демонстрирани обновените релейни защити и вторичната комутация от най-съвременен тип, а посещението завърши в командната зала на подстанцията, където студентите  разгледаха релейни и командни табла, чрез които се осъществява защита, контрол и управление върху състоянието и работата на модулите в подстанцията.
Електроразпределителното дружество от години дава възможност на студентите да се запознаят в реални условия с оборудването и начина на работа на специфични съоръжения. По-рано през годината бъдещите енергетици гостуваха и на Диспечерския център на "ЕРП Север".