Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Даринка Алексиева от Окръжния съд в Русе с Личен почетен знак първа степен - златен за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, съобщиха от съда. Награждаването е по предложение от неговия председател Искра Блъскова във връзка с пенсионирането на Алексиева поради навършване на определената по закон възраст.
На официално тържество в бар "Панорама" на хотел "Рига" всички съдии и служители от Окръжния съд поздравиха съдия Алексиева, а тя благодари за дългите години съвместна и ползотворна работа.