"Предизвикателства и възможности за растежа на регионалния бизнес" е темата на бизнес форум, който организира Русенска търговско-индустриална камара на 15 април от 16.00 часа в хотел "Космополитан". Инициативата се провежда по повод 129 години от учредяването на "I-ва Българска Търговска Камара" - Русе, чиито пряк наследник е РТИК. Съорганизатор е Българска търговско-промишлена палата, която ще бъде представена от председателя си Цветан Симеонов, който е и председател на АОБР (Асоциация на организациите на българските работодатели). В разговорите ще се включат представители на бизнеса в Русе, както и представители на местни институции и организации. 
Ще бъдат представени и обсъдени резултатите от мащабно проучване, проведено от БТПП сред компании в региона, което ще даде по-ясна и точна представа за въпросите от икономически, обществен и социален характер, които възпрепятстват нормалната им работа и плановете им за развитие. По традиция, споделянето на добри практики в бизнес дейностите ще бъде акцент в програмата и ще бъде следено с особен интерес от участниците. За бизнеса са подготвени и презентации относно новите услуги, разработени за облекчаване и подпомагане на дейностите им.
Русенска търговско-индустриална камара ще презентира и работата по международен проект, свързан с набиращата скорост тенденция сред големи и малки предприятия по света - корпоративната социална отговорност.