Пълни с впечатления се завърнаха от Германия шестима ученици от Средното училище за европейски езици "Св.Констентин-Кирил Философ". Дванадесетокласничките Йована Иванова, Наталия Петкова и Вероника Русева и учениците от 10 клас Лъчезара Панова, Анна Пашкунова и Калоян Атанасов взеха участие във финалната среща по проекта на програма "Еразмус +", по който работят от две години. 
Проектът е със заглавие "Опознай малцинствата в Европа" и ние започнахме да работим по него още като учехме в девети клас, това беше през 2016 година, каза Венера Русева. Заедно със своите преподавателки по немски Илианка Димитрова и Елица Кювлян гимназистите избрали да проучат 
как стои въпросът с етническата група на арменците 
- като характерна за етническото многообразие на Русе и като един от примерите за космополитността на града. 
В проекта участват още ученици от Германия, Унгария и Турция, като всички те изследват типичните особености на определено етническо малцинство и проучват как то се интегрира в живота на съответната страна, как се справя с образованието и с намирането на работа. 
Всичките ни проучвания резюмираме в презентация, която представихме, като разказахме и за обичаите, за празниците на арменците, за тяхната култура, която се запазва в характерните песни и танци, а също и за приобщаването им и вписването им в живота на българското общество, разказаха момичетата. Българската презентация била представена от Наталия /самата тя е наполовина арменка/ и Лъчезара. 
Това става заедно с учениците от останалите три страни-участнички в град Пирна, недалеч от Дрезден.
Училището в Пирна е основен участник в проекта и беше домакин на заключителната среща, а тамошните ученици и техни учители приели русенските гимназисти в домовете си, както това са правели и русенци, когато те домакинствали на междинните срещи по работата на проекта. Така успяхме да усетим и обикновения бит в германските семейства, докоснахме се до по-съкровени неща, които показват гостоприемството и добросърдечието на хората там, разказаха момичетата. 
Те се впечатляват и попиват всичко - до най-малките подробности.
Влизахме в часове в училище - успяхме да установим и прилики, и разлики между нашите уроци и техните, да не говорим за това, че 
децата си оставят раниците до външната врата по 4-5 часа и никой няма да ги бутне, камо ли да открадне нещо
не престава да се учудва Венера. Освен това имат по пет кофи за боклук - за разделно събиране, на мен ми отне два дни, докато разбера коя кофа за какво е, смее се тя. 
На Йована най-силно впечатление й прави здравословното хранене, което за малки и големи в Пирна е норма, а Наталия е заинтригувана от ежедневието, което протича доста организирано, но заедно с това и интересно и живо. Прилики русенчетата откриват в архитектурни ансамбли в Дрезден и в Прага, с които се запознават по време на организираните от домакините екскурзии. Разглеждат и курортните градчета Бауцен и Ратен в Саксонска Швейцария. И всяко посещение се свързва и с основната тема по проекта - малцинствата. Както учениците от СУЕЕ проучват живота на арменците у нас, така турците си избрали да проучат бита на християните в Турция, унгарците - да изследват унгарските немци, а германците - малцинството зорбен.
Въпросните сорби, или както още са наричани, лужишките сърби, са официално признато национално славянско малцинство в Германия, които живеят главно в Бранденбург и Саксония, наброявайки около 60 000 души. Всъщност, в Прага ние посетихме един център на това малцинство, особено впечатляващо бе в богатата библиотека там да видим тяхна 
граматика на езика на зорбен, издадена през 17 век
пояснява преподавателката Илианка Димитрова. 
Друго впечатляващо посещение русенчетата също ще запомнят. В Дрезден те получават шанс да разгледат заводите на прочутата автомобилна марка "Фолксваген".
Това наистина си струва да се види - всички работници са облечени със снежнобели тениски и комбинезони, работи се в абсолютна тишина, а осветлението вътре е конструирано така, че прожекторите да са обърнати навътре и да концентрират светлината там, а да не хвърля отблясъци навън, за да не кара птиците да се блъскат в стъклата, разказват момичетата. 
Така русенските гимназисти натрупват познания, опит и впечатления в различни сфери, като през цялото време усъвършенстват своя немски, научен в Европейското училище. 
Специално трите абитуриентки, на които предстои до месец да завършат средното си образование и да се ориентират към следване, оценяват посещението в Германия като изключително полезно.
За Венера, например, то се оказава важно за решението й да се откаже да кандидатства в университет в Германия.
Ще си остана в България - на предварителния изпит в Нов български университет изкарах много добър резултат и почти е сигурно, че ще бъда приета там - в специалност "Графичен и уебдизайн и реклама", казва Венера. В Германия е хубаво, харесва ми, че свободните хора имат глас, но все пак има ограничения, които някак стягат нещата в рамки. А пък и, честно казано, 
мисля, че бих им дошла прекалено оранжева на германците
засмива се момичето, като тръсва глава с яркооранжевата си грива.
Наталия пък ще следва именно в Германия, а Йована също вече е наясно с близкото си бъдеще - тя ще учи туризъм в Пловдивския университет.
А пътуването наистина беше ценно и прекрасно, единодушни са трите дванадесетокласнички.
Много съм щастлива, признава Венера.
Според нея това германско приключение било прекрасен завършек не само на проекта за малцинствата, а и на гимназиалния етап, с който приключват след около месец.
И трите момичета - Наталия, Йована и Венера, през 2017 и 2018 година учеха в курсове на Гьоте институт, спечелиха стипендии, припомня Илианка Димитрова.
А Наталия е убедена: И Гьоте институт, и програмата "Еразмус +" и, разбира се, нашето училище, отварят врати и ни дават възможност да се развиваме. Да общуваме, да видим, да пробваме и да се върнем.