За ускоряване на процедурата по продажба на фалиралия преди пет години Мега мол ще решават днес кредиторите на дружеството на общо събрание в Съдебната палата. То е свикано по молба на основния кредитор - Пиреос Банк, според която приетото само преди четири месеца решение за 10-процентно намаление на цената за всеки следващ търг е недостатъчно.
До миналата година началната цена бе намалявана с 5%, а тази година бяха проведени два търга, всеки с 10% отстъпка надолу. Отново обаче на тях не се яви нито един кандидат. А на последния за целия търговски комплекс плюс оборудването на фалиралия супермаркет „Дунавски хали“ се искаха само 6 690 342,50 лева.
Основните задължения на Мега мол са към Банка Пиреос, клон Лондон - 56,6 млн. лева. Точно тази банка през февруари 2014 г. поиска обявяването на мола в несъстоятелност. Сега тя явно бърза да прибере поне малка част от парите си обратно и както върви това едва ли ще е много повече от 10 на сто от цялата сума. Най-вероятно следващата оферта ще свали началната цена под 6 млн. лева. 
Остава да видим дали на някаква много ниска цена ще се намери все пак инвеститор, който да рискува и да се опита да възкреси злополучния търговски център. Или пък ще намери на сградата някакво друго предназначение.