Дискусия "Моят глас за Европа" ще проведе със студенти Николо Миланезе, който е директор на организацията "Европейски алтернативи". Събитието се организира днес от 17 ч в Аула 2.101 на Русенския университет.
Николо Миланезе е общественик, поет и философ, роден в Лондон и живеещ в Париж. Дядо му емигрира от Сицилия в Уелс през 50-те години. Самият Миланезе учи в Кеймбридж, Сиена и Париж, участва в създаването на политически и културни организации, списания и инициативи в Средиземноморието. В момента е председател на работна група по гражданско пространство и основни права в кампанията за демократично гражданско общество в Европа. 
Дискусията се организира от Международно дружество "Елиас Канети" съвместно с РУ и Българо-румънския интеруниверситетски Европа център (БРИЕ).