Черният щъркел, чието гнездо в една от скалите на Поломието е обект на постоянно видеонаблюдение, отново се завърна и изненада природозащитниците. Преди още да е дошла Баба Марта и да е вързала мартениците, птицата си дойде от топлия юг и започна почистване на дома. 
Черният гост може да се наблюдавана на живо през сайта на ПП „Русенски Лом“ http://lomea.org. От дирекцията на парка пазят в тайна местонахождението на гнездото, за да не стане обект на нездрав интерес.
В България има само шест места, където може да се наблюдава черният щъркел и едно от тях е Поломието. Характерно за тази рядка за нашите ширини птица е, че обича да гнезди в тихи гори, но има и изключения като това на „нашето“ пиле.
Европейската численост на птицата е около 6000 двойки, като има място на континента с постоянна популация, която не лети до топлите страни, защото живее в такива - това са иберийските черни щъркели, срещани в Испания и Португалия.