Шеста самостоятелна изложба ще открие тази вечер в 18 ч в залата на „Борисова“ 6 русенският художник Красимир Дечев. В 35 свои творби той показва своето отношение към архитектурния пейзаж. Емблематични сгради от Лондон и Будапеща се редуват с русенски къщи и изоставени гари. В разнообразието от композиционни и колоритни решения, Красимир Дечев умело борави с пространствените форми и цветните петна, за да постигне хармоничност, завършеност и цялостност на въздействието. Негови картини са притежание на частни колекционери в България, Германия, Норвегия и Канада.