Три нови дела за наложени от РИОСВ глоби на „Монтюпе“ образува Районният съд по жалби на компанията за автомобилни части.
Две от тях са за санкции от по 3000 лева за неспазени предписания при отваряне и затваряне на ролетните врати на хале № 3. Те са приключили на 26 март и 2 април и се чакат решенията на съда в законовия 30-дневен срок. Третото е за неспазен срок за увеличаване дебита на пречиствателната техника и ще се проведе на 11 април. По него глобата от РИОСВ е 2000 лева