Едно от най-чувствителните звена в здравеопазването в Русе - Центърът за психично здраве, на който се разчита за настаняване на превърналите се в непосилен проблем за близките си и за гражданите болни хора, сам има нужда от подкрепа. Диспансерът иска да изтегли овърдрафт в размер на 250 000 лева, за да може да си плати разходите за медикаменти, ток, вода, храна, телефони и интернет.
Натрупаните задължения са от началото на годината, като до тях се е стигнало, тъй като Психото все още не е получило държавната си субсидия. Недостигът на пари води и до забавяне на заплатите на персонала. За да може центърът да функционира нормално и да не се стига до запориране на сметки, шефката на общинското търговско дружество д-р Теменужка Матева предлага да се изтегли овърдрафт срещу залог на бъдещи вземания, като иска и одобрението на общинските съветници.
Към момента няма одобрена наредба, по която центровете за психично здраве, отделенията по психиатрия и университетските клиники по психиатрия могат да бъдат финансирани през 2019 г. Центърът в Русе като психиатрично лечебно заведение се финансира единствено от здравното министерство по утвърждавани ежегодно методики за субсидиране на лечебните заведения, последната от които действа до 31 декември 2018 г, обяснява д-р Матева.
Решението за тегленето на овърдрафт предстои да бъде гласувано на идната сесия.