На 17-годишнината от създаването на асоциация "Еврорегион Данубиус" беше посветено вчерашното общо отчетно събрание на организацията. На него изпълнителният директор Лили Ганчева представи отчета за дейността през изминалата 2018 година, която определи за изключително динамична, многоаспектна и успешна. Сред официалните гости на събитието бе и посланикът на България в Букурещ Тодор Чуров, а специален поздравителен адрес изпрати посланикът на Румъния в София Йон Гъля. Начело на асоциацията за следващите две години ще бъде областният управител Галин Григоров, който прие председателството от председателя на Окръжния съвет в Гюргево Мариан Мина.