С първа награда бе отличен училищният вестник "Съвременници" на Професионалната гимназия по облекло "Недка Иван Лазарова" на Седмия национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" в Разград. В оспорвана конкуренция с около 30 вестника в раздела за школски периодични издания журито предпочете изданието на русенските гимназисти. "Съвременници" се списва от членове на клуб "Съвременник 2004" в ПГО с ръководител Татяна Нахабедян, старши учител по български език и литература. През тази учебна година се навършват 10 години от създаването на вестника, чиито броеве вече са 40 от черно-бели до цветни варианти.