От „Топлофикация Русе“ оповестиха, че в унисон с текущите средносрочни прогнози за температурите през пролетта, планират да започнат поетапно спиране на отоплението на територията на град Русе между 22-и и 25 април. За приключващия отоплителен сезон и плановете на екипа на дружеството за ремонтни дейности през летните месеци разговаряхме с директора на предприятието инж. Севдалин Желев.

- Г-н Желев, каква е равносметката ви за изминаващия вече отоплителен сезон и кога планирате да спрете топлоподаването?
- През изминаващия отоплителен сезон бяха извършени повече продажби на топлинна енергия в сравнение със същия период на предходния. Причината е в по-ниските средномесечни температури. Чувствително увеличение на консумираната топлоенергия се наблюдава при всички категории абонати - битови, бюджетни и стопански. 
Радваме се, че не бяха допуснати продължителни спирания поради аварийни ситуации. За щастие благодарение на добрата подготовка на нашите дежурни екипи без изключение авариите се отстраняваха в максимално кратки срокове, поради което неудобството за абонатите не бе продължително. Успяхме да поддържаме през цялото време параметрите на топлопреносната мрежа в нормативно определените граници. Този факт позволи осигуряване на добро качество на топлоподаването.
- Наскоро обявихте, че една от основните ви цели е увеличаване на броя абонати? Има ли развитие в тази посока?
- Да, с радост заявявам, че от началото на зимния отоплителен сезон успешно присъединихме 4 нови сгради на територията на Русе към нашата топлопреносна мрежа.
- Какви дейности планирате за летните месеци?
- За предстоящия летен сезон са предвидени редица мероприятия, касаещи реконструкция и ремонти на топлопреносната мрежа. Усилията ни са насочени главно към намаляване на загубите на топлоносител. Стремежът ни е да създадем условия за повишаване на качеството на предлаганите от нашето дружество услуги, най-вече в по-студената част от годината. Основна цел за нас е повишаване на стабилността на топлоподаването и значително ограничаване на спиранията за отстраняване на аварии. Планираме да предприемем оптимални организационни действия с цел прекъсването на топлоподаването за най-големите предвидени ремонти да не надвишава 15 дни за определени участъци от топлопреносната мрежа.