Резултатите от миналогодишните археологически разкопки на Светилището на Диана край село Кошов ще бъдат представени от археолога Никола Русев в сряда от 18 ч в Историческия музей. Теренните проучвания бяха проведени през лятото под ръководството на археолозите Върбин Върбанов и Светлана Тодорова в местността Смесите близо до мястото, където се сливат реките Бели и Черни Лом. Екипът е проучвал два сектора - разкрита частично голяма правоъгълна сграда от 1-4 век и втора постройка с четири помещения от групата на късноримските сгради с апсиди. Тя е функционирала през 4 в. и през първата половина на следващото столетие е била опожарена.