Продажба на активи за 2,652 лева започва синдикът на фалиралата „Русенска популярна каса“ Иво Траянов. На общо събрание на кредиторите бе решено всички имоти, търговски дружества, на които кооперацията е собственик, и движимо имущество да се продават поотделно. В случай на неуспех при тайните и явни търгове, на трета процедура продажбите с преки преговори ще се извършват на цена не по-малка от 80% от първоначалната оценка. Тя пък трябва да се извърши от лицензиран оценител, избран от синдика. Касата има 25 имота на стойност 1,589 млн. лева, търговски съучастия за 812 хил. лева и движимо имущество за 250 хил. лева, съобщи Траянов.

С тях трябва да се покриват задължения към вложители, които са за 5,25 млн. лева, тоест има по 50 стотинки за всеки лев. И това са счетоводни стойности, които вероятно са доста над пазарната цена. Сред активите има селски къщи, оценени на 50 хил. лева, за които едва ли могат да се вземат повече от 20 хил. лева, казаха участници в събранието.
Ужилените от фалита на „Русенска популярна каса“ русенци отново не успяха да изберат Комитет на кредиторите, който да защитава интересите на всички тях. Както стана ясно, те са внесли предложението си за допълнение в дневния ред на събранието ден след законно установения срок и съдия и точката не бе допусната. За „Утро“ обаче инициаторите споделиха, че не се отказват от идеята си и ще подготвят ново събрание, на което такъв комитет да бъде избран. По закон за тази цел те трябва да съберат 1/5 от гласовете в общото събрание.