Фирмите трябва да внимават с поредността на подаване на декларации и плащания по годишна данъчна декларация и по ДДС, тъй като в противен случай може да се стигне до начисляване на лихви по задължение, което те смятат за платено, предупредиха вчера от НАП. Според данъчно-осигурителния процесуален кодекс, постъпващите суми по сметките на агенцията за данъци или осигурителни вноски погасяват задължение от съответния вид, срокът за което изтича най-рано към датата на плащането. И е възможно фирма да преведе пари за конкретен данък, но с него да бъде погасен друг дължим налог. В този случай върху неплатената сума ще се начислява лихва.
Ако вече е подадена годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане и например на 8 март тази година лицето е наредило сума по сметката на НАП за данъци, сумата ще погаси задължението, макар че срокът за плащане все още не е настъпил. Проблем ще има, ако платената сума е наредена за плащане на задължение за ДДС за месец февруари, но справката-декларация по ДДС е подадена след плащането - например на 11 март. Тогава сумата ще отиде за погасяване на корпоративния данък по годишната декларация, а задължението за ДДС ще остане неплатено и върху него ще се начислява лихва за забава.
В тази връзка обръщаме внимание, че от значение за коректното погасяване на задълженията е редът, по който се извършва деклариране и плащане на задълженията, предупреждават от НАП.