От 1 до 30 април двойките с репродуктивни проблеми могат да подават документи по програма „Асистирана репродукция“ в деловодството на община Русе. Кандидатстването за включване в програмата, известна като ин витро, ще се извършва само един път в годината. Необходимите документи - заявление и декларации по образец, двойките могат да получат в общинския Информационен център на пл. „Свобода“ 6 или да ги свалят от сайта на общината. Експертите от общинския отдел „Обществено здраве“ предоставят информация в стаи 32 и 36  на ул. „Черно море“ 2, както и на тел. 082/506 755, 082/506 794 и 0885/397 831. До 3 седмици след 30 април комисия ще вземе решение и писмено ще уведоми одобрените за финансово подпомагане кандидати.