Само 16 са дните през първите два месеца на годината с мръсен въздух в Русе. В сравнение със същия период на 2018 година има спад в броя на дните с превишения на фините прахови частици. Това показват данните за качеството на въздуха, измерени в пункта за мониторинг в Русе, като нивата на останалите замърсители, които се следят, остават трайно ниски. Причината за мръсния въздух са лоши метеорологични условия, съчетани с продължаващото използване на твърди горива за отопление. Данните от пункта за мониторинг на територията на Втора пожарна, който мери качеството на въздуха в Източна промишлена зона, както и тези от пункта за мониторинг на площадката на "Монтюпе" също не показват превишения на органичните замърсители.
През първите два месеца на тази година в екоинспекцията са получени оплаквания на жители от различни квартали на града за неприятни миризми от изгаряне на нерегламентирани горива в производствени обекти и частни имоти. Проверени са мебелни фирми и автосервизи, но не са установени нарушения при използваните горива. От РИОСВ-Русе са сезирали общината за извършване на проверки на посочените в сигналите частни имоти, като на собствениците са дадени предписания.
Общо за януари и февруари са постъпили 78 сигнала на зеления телефон, по електронната поща и в централата на РИОСВ, като освен за неприятни миризми има оплаквания за замърсени терени, нерегламентирано изгаряне на отпадъци, замърсяване на водите на реките Русенски Лом и Дунав, прилепи в безпомощно състояние и други. Извършените проверки са констатирали, че 35 от сигналите са неоснователни, а 20 са препратени по компетентност. 
През първите два месеца на 2019 г. екоинспекторите са извършили общо 141 проверки, от които 90 извънредни. Проверени са 114 обекта, като са дадени 63 предписания за отстраняване на открити нарушения. На кметовете на всички общини пък са дадени предписания за почистване на дерета и корита на реки, както и на сервитутите на общинските пътни мрежи.