Центърът за спешна медицинска помощ в Русе официално има нов директор, след като вчера спечелилата конкурса на 26 февруари д-р Иванка Маринова бе назначена на поста от Министерството на здравеопазването. Договорът й е безсрочен със стандартните 6 месеца изпитателен срок.
Но д-р Маринова няма да бъде посрещната с цветя, а с 50 заявления за прекратяване на трудовите договори на медици и шофьори на линейки. 40 от тях са от Русе, останалите са от филиалите на ЦСМП в региона. 
Предизвестията за масовото напускане, които по закон са 30-дневни, са подадени при временно изпълняващия длъжността директор на ЦСМП д-р Недка Дикова. Срокът им изтича на 8 април, което означава, че трябва да са подадени на 8 март. 
За депозираните предизвестия бе съобщено вчера след провеждането на общо събрание в сградата на центъра.
В тях се настоява за по-добри условия за труд, по-голяма сигурност по време на работа и по-високи заплати, които според подписалите ги са най-ниските в страната. Друго искане е да се проведе нов конкурс за директор, тъй като проведеният на 26 февруари и спечелен от д-р Иванка Маринова бил опорочен, твърдят протестиращите срещу избора й.
За нас д-р Дикова е истинският директор на Спешна помощ, защото за два месеца видяхме подкрепа за нещо по-добро в работата ни и най-вече опит за намаляване на работния ден на седем часа, както е по другите спешни центрове в страната, каза медицинският секретар на ЦСМП Анюта Балевска.
"Утро" потърси мнението за ситуацията на новоназначения директор д-р Иванка Маринова.
Разбрах, че при д-р Дикова има 50 оставки, но те не са заведени в счетоводството, което означава, че не са реални. Ако тези недоволни от заплатите си медици и шофьори решат да подадат оставки и при мен, аз ще ги приема, но само с входящи номера. Смятам, че много от тях ще размислят и ще си оттеглят заявленията за напускане, защото заплатите им не зависят от директора на Спешна помощ, а от Министерството на здравеопазването. По този повод ще уточня, че много скоро парите за центровете за спешна помощ ще се увеличат с 30%, така че пак ще има ново увеличение на заплатите. Точно с колко ще стане това, не мога да кажа, но ще е повече от шестте процента, които колегите получиха през февруари. В работата си ще продължа да работя за запазване доброто име на центъра и с нищо няма да накърня достойнството на колегите си, заяви д-р Маринова.
Заради възникналото напрежение вчера в Спешна помощ започнаха две проверки, съобщи сайтът на Министерството на здравеопазването.
По заповед на министър Кирил Ананиев ще бъде анализирана дейността на ЦСМП в периода 2017 - началото на месец март 2019 година. Експертите на дирекция "Вътрешен одит" на министерството ще проверяват дали законосъобразно са определяни и осчетоводявани разходите за заплати, както и дали са приложени контролните механизми, свързани с разходването на средства за възнаграждения в Центъра за спешна помощ.
В ЦСМП вчера влязоха и финансови инспектори от Агенция "Държавен финансов контрол".