15 килограма корени от билката черен оман са конфискувани заради неразрешено ползване през миналата седмица. В землището на Щръклево служители на ДЛС "Дунав" - Русе са хванали мъж, който събира лечебното растение, без необходимото позволително. Освен билката горските са конфискували и четири прави лопати.
През миналата седмица служителите на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения са извършили общо 818 проверки в горите. В рамките на дейността по опазване на горските територии са проверени 293 обекта за дърводобив, 323 превозни средства, 60 ловци и 142 други физически лица. 
Заради констатирани нарушения по Закона за горите, в обхвата на ДЛС "Дунав" са задържани също моторен трион и 4 други инструменти за дърводобив.
В горските територии на областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград, през едноседмичния период са констатирани общо 19 нарушения, като извършителите на девет от тях към момента не са известни. На останалите са издадени съответен брой актове, предстои налагане на наказания от компетентните институции.