Плиткият фарватер е основната пречка за целогодишното използване на река Дунав за корабоплаване. Около това мнение се обединиха участниците в заседанието на Работната група по Приоритет 1а на Стратегията на ЕС за Дунавския район, проведен в австрийската столица Виена. Форумът е посветен на модернизирането на флота по вътрешните водни пътища в Европа, а в него участва екип от Българо-румънската търговско-промишлена палата. Заедно с изпълнителния й директор Елеонора Иванова и експерта Емилия Петкова в дискусиите се включи и кап. Камен Иванов от Морска администрация.
Критичният проблем, който посочват участниците във всички събития, свързани с развитието на река Дунав, е невъзможността тя да се използва целогодишно за корабоплаване. За да бъде решен проблемът, е необходимо минималната дълбочина на фарватера на реката през цялата година да бъде 2,5 метра. Със задачата по удълбочаването на реката в българския участък вече е ангажирана ИАППД, която през януари обяви обществена поръчка за доставяне на необходимата техника.
По време на работната среща във Виена участниците от десет държави, споделиха добри практики от иновативни проекти, предложиха и демонстрираха различни технически решения за модернизирането на флота, сред които прототипи за намаляване на вредните емисии, преминаване към възобновяеми и алтернативни горива, намаляване на енергоемкостта и др.