Българските участници в конференцията „Danube Transport Day“ - ден на транспорта по река Дунав,  изслушаха неколкократно упреците към нашата държава за неспазване на поетите ангажименти по поддръжка фарватера на реката. На събитието като партньор по проекта ДАНТЕ за подобряване на условията за корабоплаване по реката присъства председателят на Българо-румънската търговска палата Елеонора Иванова.
Конференцията събра високопоставени представители на Европейската комисия, сред които еврокомисарят по транспорта Виолета Булц, румънският министър на транспорта, помощник министърът на транспорта на Сърбия и над 70 представители на европейски организации и компании, свързани с транспорта по реката. На фона на презентациите на министерствата на транспорта на Румъния и Сърбия, съдържащи конкретни програми и примери за проекти, които потвърдиха разбирането на двете ни съседни държави за мястото на река Дунав като най-ефективното в икономически и екологичен аспект средство за транспорт, България не беше представена на правителствено ниво, съобщава БРТПП.
През юли тази година над 60 представители на европейски и български компании и организации изпратиха до българското транспортно министерство официална петиция, с която настояваха България да предприеме незабавни мерки за драгиране на критичните участъци по реката в изпълнение на подписаната от министрите на Дунавските държави декларация за осигуряване на нормални навигационни условия за корабоплаване. 
Като организация на бизнеса, която е пряко ангажирана в редица инициативи, касаещи активизиране на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав за превоз на товари и туризъм, БРТПП твърдо застава зад исканията на сектора и ще търси активно подкрепа и сътрудничество на всички нива, така че река Дунав да бъде припозната като един от приоритетите за развитие на транспорта на национално ниво и важна предпоставка за възстановяване на Северна България, декларират от палатата.