Блокираната заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията поръчка за поддържането на 496 км републиканска мрежа в Русенска област отново е в ход. Обявената първоначално през юни процедура за избор на фирма, която да се заеме с ремонтите и зимното поддържане, се забави и се наложи впоследствие да бъде прекратена. Това принуди Пътната агенция да сключи допълнителни споразумения за текущ ремонт и зимно поддържане с обединение „Пътно поддържане Русе 2014“, което отговаряше предходните четири години за тази дейност в Русенска област. Срокът на договора е удължен до подписването на нов договор с фирма след обществена поръчка. 
Както „Утро“ писа, през есента бяха обжалвани всички поръчки за пътно поддържане в страната, а атаката за петте области в Северен централен район дойде от 70-годишния Иван Митев от Ямбол. Въпреки че фирмата на борбения дядо няма капацитет да изпълнява дейностите по пътно строителство и напълно основателни са подозренията, че зад нея е скрит друг играч, тя успя да докаже пред антимонополната комисия, че е заинтересована като жалбоподател, и спря процедурата.
Новата поръчка вече е стартирана, като прогнозната сума за поддържането на пътищата в Русенска област е 15 120 000 лева. Договорът с фирмата, която спечели, ще бъде подписан за срок от пет години, а не както досега за четири. Тя ще се заеме с пътните ремонти - превантивно, текущо и зимно поддържане, както и дейностите при аварийни ситуации. От кандидатите се изисква да имат опит в поддържането на поне 250 км пътища през последните години. Оферти за участие в поръчката могат да се подават до 11 април, а след това ако няма жалби, специална комисия ще ги отвори и разгледа и ще излезе с окончателно решение за избрания изпълнител.