Глоба от 300 до 500 лева заплашва стопаните, които хранят свине с кухненски отпадъци. Санкцията е посочена в Програмата за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете (АЧС) в България през 2019-2021 г., публикувана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В нея е записано, че собствениците на животновъдни обекти, предназначени за отглеждане на свине, са длъжни да спазват две забрани. Едната е да не се допуска движение на неидентифицирани животни до пазари, изложения, кланици, панаири, състезания и до други стопанства или населени места. Другата - във всички видове стопанства, включително и в тези от типа "заден двор", е забранено изхранването на свине с кухненски отпадъци.
На опасността заразата да проникне чрез хранителни остатъци, които се дават на прасетата, акцентира и директорът на ОДБХ д-р Георги Дяков. 
При нарушение на някоя от забраните Законът за ветеринарномедицинската дейност предвижда глоба за собствениците на животни от 300 до 500 лв. при първо нарушение и от 500 до 1000 лв. при повторно. За юридическите лица санкциите са от 1000 до 3000 лв. при първо нарушение и от 2000 до 5000 лв. в следващ случай.
В програмата са определени 11 високорискови региона, където ще се извършва целево вземане на проби от отстреляни диви свине - по 60 проби за година. Сред тях е и Русенска област.
Специално внимание ще бъде обърнато на преброяванията на животните в домашните стопанства.