Успешен завършек на близо петгодишните усилия по възстановяването на ценни крайречни гори в защитена зона "Мартен-Ряхово" отчете международната природозащитна организация WWF. Проектът стартира в края на 2014 г. в партньорство с Регионална дирекция на горите-Русе. С помощта на доброволци са възстановени 98 декара гори от бяла върба и черна топола. Използвани са дървесни видове от местен произход, поради което новите гори се доближават максимално до естествените.
За възстановяването на горите WWF приложи  иновативния Саарландски метод. Той позволява набелязване "дървета на бъдещето" от характерен местен вид и отстраняване с природосъобразни методи на агресивни "конкурентни дървета" от чужди видове, които пречат на развитието им.
За съжаление, значителната част от крайречните местообитания в България вече не съществуват, а част от наличните са подложени на отрицателно въздействие, посочват от WWF.