В бюджета на Пътната агенция за тази година е заложено възлагането на обществена поръчка за изработването на проекта за подробния устройствен план - парцеларен план и за третия участък от магистралата между Русе и Велико Търново - този между Бяла и Търново. Предстои да се довършват процедурите по одобряването на проекта за парцеларния план за строежа на участъка Русе-Бяла и обходния път на Бяла, както и изработването на окончателен идеен проект. Подготовката на проекта за магистралата е в напреднала фаза, макар че неговата реализация до момента бе възпрепятствана заради обжалване на доклада за ОВОС. Това казва министърът на регионалното развитие Петя Аврамова във връзка с въпрос на депутатите от БСП Георги Стоилов, Пенчо Милков и Крум Зарков за състоянието на пътищата в Русенска област. Тя припомня, че с решението от 30 ноември ВАС одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за магистралата по комбинирания вариант, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
Що се отнася до дългоочаквания ремонт на осеяния с дупки и неремонтиран повече от 30 години път Русе-Кубрат, за който имаше крехък лъч надежда, че ще се кандидатства за финансиране по оперативна програма "Региони в растеж" при спестени пари по нея, Аврамова посочва, че в момента няма свободен финансов ресурс за изпълнение на строителните дейности. С тази информация бяха попарени надеждите на водачите, за които преминаването по този участък е истински кошмар, както и за жителите на Червена вода, които открай време са най-активни в искането за обновяването на шосето. 
Както "Утро" писа, поръчката за избора на фирма за ремонта на отсечката от 46 км беше прекратена заради несъответствия и пропуски в документацията, като от отговора на министъра става ясно, че ще бъде обявена нова процедура.  
А иначе от общо 496 км републиканска пътна мрежа в област Русе, които се поддържат от Пътната агенция, 223 км са в лошо състояние. Това показват данни от проверка на Областното пътно управление към края на 2018 година. В добро състояние са 107 км, а в средно - 164 км. 
Пътищата първи клас са общо 109 км, от които 26 са в лошо състояние, 24 в добро и останалите 58 в средно. При второкласната пътна мрежа с дължина 140 км 60 км са в добро състояние, 33 в задоволително, а 46 в лошо. Най-трагично е състоянието на пътищата трети клас, при които 150 км от общо 247 км са в лошо състояние. 72 км са определени като задоволителни и само 23 в добри.
Що се отнася до ремонтите, които се изпълняват с пари от държавния бюджет, Аврамова отбелязва, че в участъците по пътя Русе-Бяла дейностите следва да приключат до края на май. Такъв е срокът и за обновяването на пътя Гара Бяла-Ценово-Караманово. През тази година ще започне изпълнението на ремонт в участък от пътя Червена вода-Семерджиево-Ветово-Сеново, а срокът за изпълнение ще е до средата на юни, допълва още министърът.