Русенската машиностроителна фирма „Спарки“ увеличава загубата си в края на миналата година и завършва 2018-а на минус със 725 хил. лева, става ясно от предварителния, неодитиран отчет на дружеството. Финансовият резултат се влошава съществено спрямо предходната година, когато също бе отчетена загуба, но 5,5 пъти по-малка - 139 хил. лева. Така непокритите загуби на предприятието от последните години се увеличават до почти 3,7 млн. лева.
Все пак, въпреки всички трудности, „Спарки“ успява да увеличи продажбите, като реализира на индивидуална база нетни приходи в размер на 24,370 млн. лв. спрямо 23,185 млн. лева за предходната година или с 1,2 млн. лева повече. Разходите за дейността са под 24 млн. лева и резултатът преди лихви и данъци е положителен. Многомилионните кредити обаче продължават да дърпат дружеството надолу. Платените за миналата година лихви са над 1 млн. лева.
Към 31 декември общата сума на активите на „Спарки“ е 39,126 млн. лв., а стойността на собствения капитал намалява до 9,539 млн. лв.
За миналата година текущите пасиви на машиностроителната фирма нарастват с 3,3 млн. лева до 29,4 млн. лева и надвишват с 9 млн. лева текущите активи, което показва, че фирмата има проблеми с управлението на паричните потоци. 
„Спарки“ се бори с многомилионните си задължения вече 10 години, но те си остават непогасени, като редовно се разсрочват и увеличават. Основен кредитор на русенското дружество, което дава работа на около 480 човека, вече е Българската банка за развитие.