Нерагламентираните пръскания с препарати срещу вредители продължават да притесняват пчеларите, но този проблем изглежда вече е близо до практическото си разрешаване. Това стана ясно на вчерашната работна среща относно опазването на пчелите и пчелните семейства при борбата с болести, неприятели и плевели. В срещата участваха представители на пчеларите, земеделските производители, местната и държавната администрация.
През изминалата година няма подадени сигнали и жалби за загуби при пчелари от региона, съобщи д-р Галина Георгиева, началник отдел „Растителна защита“ към Областната дирекция по безопасност на храните. Тя поясни, че се осъществява перманентен контрол, като за изминалата година са проверени над 300 земеделски стопани и при нито един от тях не е констатирано нарушение. Контролът се осъществява както чрез извършването на документални проверки, така и чрез оценка на риска, като на случаен принцип се избират и проверяват земеделски производители. Липсата на неблагоприятни за пчелите инциденти се дължи и на намалелите авиационни третирания - тенденция, която се наблюдава от няколко години.
В края на председателстващия срещата зам. областен управител Свилен Иванов пое ангажимент да се изпратят писма до кметовете от областта във връзка с провеждането на по-стриктен контрол на пръсканията.