От 18 март приемат заявления за субсидии от фермери за продукцията им. Бюджетът за държавната помощ за 2019 г. е 1,5 млн. лв., а документи може да се подават до юли, съобщиха от фонд “Земеделие”.

Максималният размер на подкрепата, която може да получи един стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.

Сумата за подпомагане e до 195 лв. на хектар при размер на застрахователната премия от 300 лв. Полиците трябва да са издадени след подаване на заявление за кандидатстване.

Срокът за изплащането на средствата е до 10 работни дни след сключване на договорите между фермери и фонда. Помощта се предоставя на стопани, които са регистрирани и нямат задължения към фонд “Земеделие” и бюджета.