Италианският ресторант "Слънчевата къща" стана поредното русенско заведение, попаднало в черния списък на Националната агенция по приходите за обекти, подлежащи на запечатване за срок до 30 дни. Компания му правят хостелът за евтини нощувки "Русчук" и магазин на площад "Свобода". Данъчните ще запечатват и резервоар на "Ди Ес Ойл" на булевард "Трети март". 
Налагането на нарушителите на принудителната административна мярка "запечатване на обект" за срок до 30 дни се прилага за случаи като неиздаване на касова бележка, "пропускане" на ежедневното отчитане на оборотите от продажби или използване на фискално устройство, което не е от одобрен тип, няма изградена дистанционна връзка с НАП или е модифицирано чрез прибавяне или премахване на отделни компоненти.
Търговците често обжалват тези актове, така че запечатването може да се забави с месеци или да бъде отменено от съда.