Малките населени места в областта вече ще имат свой собствен бюджет, което ще осигури финансова независимост на селските кметове. Така те сами ще могат да извършват належащи ремонти и да правят плащания за основна поддръжка на селата. Кметовете ще разполагат със собствен и гарантиран бюджет за всяко кметство, като финансовата рамка ще се одобрява от общинския съвет в съответната община, а за изпълнението й се предвижда засилен контрол.
Това става възможно с предложените промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които бяха одобрени на вчерашното заседание на Министерския съвет. Изрично се регламентира задължение за кмета на общината при изпълнението на бюджета да осигурява своевременно през годината одобрените разходи за кметствата. Наред с това селските кметове ще могат да участват в комисиите, които разглеждат и оценяват офертите на фирмите в обществените поръчки, в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите, както и при съставяне на актове и протоколи по време на строителство, когато обектите са в кметството.