Селските пътища в областта не се поддържат, което затруднява допълнително фермерите в нелеката и без това за тях година. За проблема сигнализира местният браншови съюз "Дунавско зърно", който на последното си общо събрание е взел решение да настоява за спешни мерки. 
Поддръжката на четвъртокласната пътна мрежа е ангажимент на общинските кметове, но никъде в областта не е направено нищо. За пътищата заплащаме такси, които се изчисляват на база на средното рентно плащане в съответното землище. Все едно плащаме рента и за площта на пътя, който използваме. Но навсякъде тези пътища са обрасли с храсти и дървета, разбити и трудно проходими, обясни председателят на "Дунавско зърно" Иван Караиванов. 
Според фермерите големи поразии по черните пътища причиняват и тежките камиони на дърводобивните фирми, чиито отговорности не са регламентирани.
Тъй като в момента тече процес за смяна на местните власти след изборите, фермерският съюз "Дунавско зърно" е сезирал за проблема Областната управа. Според земеделските стопани той може да се реши, като общините заделят част от внесените от тях средства и за възстановяването на нефункциониращите пътища се направят публично-частни партньорства между общини и фермери по места. Така с поддръжката на общинските пътища ще се нагърбят тези, които имат най-голяма нужда те да бъдат в оптимално състояние.