Съюзът на Дунавските овощари участва в среща в Министерството на земеделието и храните за публично представяне и обсъждане на "Стратегия за цифровизация в земеделието". Предвижда се тя да бъде одобрена от Министерски съвет, за да може в идните години да се работи за цифровизирането на българското земеделие и селски райони.
Посредством цифровите технологии ще помогнат на  земеделците да оползотворяват по-добре природните ресурси. С датчици за влага в почвата например би могло да се намали значително разходът на вода за напояване. Датчици биха могли и да откриват навреме заболявания по животните и да ги предотвратяват. 
Данните за предишни добиви могат да помогнат на земеделските стопани да планират и прогнозират бъдещите добиви от посевите, както и стойността на земята си. Стратегията за цифровизация на земеделието ще допринесе и за опазването на околната среда и климата.