Специалисти от Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование гостуваха на родители на деца в детска градина „Снежанка“, за да ги запознаят с полезни практики от методиката RULER. Психологът д-р Елка Русинова изнесе лекция за интеграцията на децата на 3 и 4 години и по-конкретно на деца със специални образователни потребности, билингви, осиновени и от етнически малцинства. Логопедът Сашка Илиева говори за експресивната реч, а директорката на Ресурсния център Евгения Стоянова увери, че партньорството ще продължи.