Рекордна за последните четири години заетост в Русе и областта отчита националната статистика. Общият брой на наетите на 15 и повече години в област Русе продължава да расте и в края на 2018 г. достига 98 хил., нараствайки с 3,4 хил. души спрямо година по-рано, показват данните на националната статистика. Работещите мъже са 51,2 хиляди, а жените - 43.3 хиляди. 
Така коефициентът на заетост на хората в трудоспособна възраст /15-64 г./ достига 67,2%. по този показател Русе е на седмо място в страната след Стара Загора, Благоевград, София-столица, София-област, Пловдив и Смолян. 
Данните на НСИ за заетостта са в съзвучие с тези, показващи драстичен спад на безработицата, но донякъде се разминават с тенденцията относно работещите по трудов договор. За заети обаче статистиката брои още самоосигуряващите се лица, самонаетите, работещите работодатели и др., които извършват работа поне по един час на ден, за което получават възнаграждение. В това число влизат и ученици, студенти и др., които се хващат на сезонна работа за по няколко часа на ден. Като заети се отчитат и хора, които отсъстват поради отпуск при раждане на дете, родителски отпуск, стачка, трудов спор или други причини, които могат да се окажат временни.
 Друга част от разликата се дължи на различната методика - наетите се броят по месторабота, а заетите - по местоживеене. Така че числата може би показват увеличен брой работещи от Русенско, които се трудят в други области.
През четвъртото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години в област Русе са 94 600, като 49,4 хил. са мъже, а 45,2 хил. - жени. От данните на статистиката излиза, че 3400 работещи са над 65 г., тоест в пенсионна възраст. Тревожен факт за бизнеса, тъй като излизането им от работната сила ще влоши и без това нелекото положение на трудовия пазар.