Бъдещи фермери от Професионалната гимназия по селско стопанство "Ангел Кънчев" изпълниха обредното зарязване на лозите заедно с агрономи от Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик". Сред гостите за Деня на лозаря бяха председателят на Селскостопанската академия проф.Васил Николов и началникът на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева, а кметът на Русе Пламен Стоилов изпрати поздравителен адрес. 
Директорката на гимназията Милена Досева поздрави всички и им пожела здраве и професионални успехи. След художествената програма на учениците бе отслужен водосвет, а след това настана мигът да защракат лозарските ножици в масива на научния институт. Накрая всички се уловиха на празнично хоро.