62% от безработните лица, близо 96 хил. души, повече от година не са търсили работа, сочат данните на Националния статистически институт за наблюдението на работната сила. Числата потвърждават това, което работодателите твърдят отдавна - ситуацията на трудовия пазар е такава, че не работят само тези, които не са на зор да работят. А въпросните 96 хил. души или нямат нужда от доходи или успяват да припечелват, работейки изцяло в сивия сектор. Тези, които искат работа, я получават - от останалите 38%, безработни за по-малко от година, половината са младежи, които едва сега за първи път си търсят работа. 
В края на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група до 29 навършени години е 7.4% - с 2.0 процентни пункта по-нисък отколкото преди година.
От всички безработни лица 13.5% са с висше образование, 50.1% - със средно, и 36.4% - с основно или по-ниско образование.